Een vraag stellen

Bluswateropvang met vloeistofbarrières

bluswateropvang met vloeistofbarrières
 Het gebruik van manuele of automatische vloeistofbarrières (waterschotten/vloeistofdrempels) voor de opvang van lekken, verontreinigd bluswater of water van sprinklerinstallaties in de bedrijfsgebouwen komt meer en meer voor.

De barrières of waterschotten maken het mogelijk om reeds bestaande gebouwen die dienst doen als opslagruimte of productieruimte volgens de huidige milieunormen uit te rusten.

Er wordt in de ontwerpfase van nieuwbouw steeds meer rekening gehouden met barrières. De barrières van CGK kunnen elke deuropening, poort of doorgang vloeistofdicht maken.

Bluswateropvang en VLAREM II

Bluswateropvang is zoals de naam doet vermoeden de opvang van bluswater dat met gevaarlijke stoffen werd verontreinigd.

In VLAREM II wordt dit als volgt omschreven:

"De opslaginrichting moet zo uitgerust zijn dat de rechtstreekse lozing van met deze gevaarlijke stoffen verontreinigd bluswater naar oppervlaktewater of openbare riolering maximaal voorkomen wordt. De opvangcapaciteit voor verontreinigd bluswater wordt vastgesteld in overleg met de plaatselijke brandweer."

Deze is van toepassing bij opslag van:

  • biociden en insecticiden 
  • chemicaliën 
  • farmaceutische stoffen 
  • gevaarlijke stoffen

 

Bekijk onze catalogus online

Download de brochure in pdf

Hoe bluswater opvangen?

Bij industriële gebouwen kunnen volgende vormen van bluswateropvang aanwezig zijn:

  • ondergronds bufferbekken
  • schotten aan deuren en poorten die dicht gaan, ook wel vloeistofbarrières genoemd
  • tijdelijke opslag in rioleringsstelsel mits gebruik van rioolafdichters
  • hellingen in opslagplaatsen of loskaaien.

Al deze opvanginrichtingen moeten een vloeistofdichte vloer* hebben.

*Wist u dat wij ook vloeistofdichte vloeren aanbieden?

 

Wat zijn vloeistofbarrières

Vloeistofbarrières creëren een vloeistofdichte 'kuip'. De bodem en zijwanden van een lokaal of magazijn worden voor het overgrote deel bouwkundig vloeistofdicht gemaakt. Uiteraard laat dit systeem poorten en inritten toegankelijk voor levering en transport.

 

Bij bluswerken verhinderen deze barrières dat verontreinigd bluswater in de rioleringen of in de onverharde bodem terechtkomt.

 

Actuele realisaties

Verschillende projecten zijn zo uitgebreid dat we ze uitwerken als 'case study'. In deze case studies leggen we het probleem van de klant uit en welke oplossing wij voorstelden. Enkele voorbeelden:

Overige referenties:

Aldi
Pfizer
Scania
...