Een vraag stellen

Buffer tank in HDPE voor warm gedemineraliseerd water

Siemens Watertechnology en CGK

Siemens Watertechnology is een businessunit van Siemens die onder meer activiteiten ontplooit in Duitsland, de Verenigde Staten, Turkije en ons land.

Voor een project in Turkije (klant Procter & Gamble) hadden ze een buffer tank in HDPE nodig voor warm gedemineraliseerd water.

De moeilijkheid hier is dat de kunststof tank in een aardbevingsgevoelige zone komt te staan en volgens specifieke berekeningen geconstrueerd moet worden.

 
geïsoleerde hdpe tank met kooiladder

Wat deed CGK?

Eerst en vooral hebben we Duitse onderzoeksinstellingen gecontacteerd die wel ervaring hadden met het berekenen van thermoplastische tanks rekening houdend met seismologische factoren.
Aan de hand van deze gegevens werd de tank gefabriceerd.


Onze zusterfirma Isoschol bvba zorgde voor de isolatie van de tank zodat deze het opgeslagen demiwater binnen zijn temperatuurrange kon houden.

CGK werkte de tank vervolgens af en monteerde verder nog een RVS bordes en kooiladder op de tank.
Dit alles binnen de vooropgelegde 3 weken leveringstermijn.


 
geisoleerde hdpe tank voor demiwater

Ervaart u een soortgelijk probleem?

Laat hier uw gegevens na en wij contacteren u
Firmanaam: (*)
Voornaam + Naam: (*)
Tel. / gsm: (*)
E-mail: (*)
Bericht:

 

Naar overzicht »