Een vraag stellen

GHS pictogrammen

GHS staat voor (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) en is de nieuwe standaard voor het indelen en labelen van gevaarlijke stoffen.

Hieronder kunt u de meest voorkomende pictogrammen downloaden. (Rechtsklik + afbeelding opslaan als)

Andere pictogrammen bvb voor UN labelling van verpakkingen kunt u terugvinden op de website van de United Nations

GHS pictogram ontvlambare stoffen

Ontvlambare stoffen
GIF - EPS

 
GHS pictogram oxiderende stoffen
Oxiderende stoffen
GIF - EPS

 

 
GHS pictogram ontplofbare stoffen

Ontplofbare stoffen
GIF - EPS

 
GHS pictogram corrosieve stoffen

Corrosieve stoffen
GIF - EPS

 
GHS pictogram giftige stoffen

Giftige stoffen
GIF - EPS

GHS pictogram accuut gevaar

Accuut gevaar
GIF - EPS

 
GHS pictogram gassen onder druk
Gassen onder druk
GIF - EPS

 

 
GHS pictogram gevaar voor milieu

Gevaar voor milieu
GIF - EPS

 
GHS pictogram gevaar gezondheid

Gevaar gezondheid
GIF - EPS