Een vraag stellen

Nooddouches en oogdouches

Alle werkplaatsen waar een risico heerst om in contact te komen met gevaarlijke stoffen moeten in principe uitgerust worden met een nooddouche en/of oogdouche. Deze gevaarlijke stoffen kunnen zuren of basen zijn maar ook tal van andere agressieve, toxische of irriterende vloeistoffen kunnen schade veroorzaken.


Vaste stoffen (stof, poeder) kunnen ook een gevaar vormen. Zelfs in kleine hoeveelheden kunnen dergelijke stoffen ernstige schade veroorzaken aan ogen en/of huid. In al deze gevallen is het aangewezen de aangetaste huid of ogen overvloedig te spoelen met water om zo verwondingen te vermijden of toch te beperken.

 
oogdouche nooddouche

In welke sectoren komen nooddouches / oogdouches voor?

  • Grootkeukens - keukens, staalsmelterijen, glassmelterijen, enz.: gevaar op brandwonden
  • Chemische industrie, procesindustrieën, laboratoria, enz.: chemische brandwonden
  • Alle industrieën m.b.t. gevaarlijk stoffen: papierindustrie (bleken), textiel, oppervlaktebehandeling (beits - ontvettingsvloeistoffen), wasserijen, enz.
  • Houtnijverheid, betonindustrie, ververijen, voeding, enz.: Stof, poeder,...
 

Bekijk onze catalogus online

Download de brochure in PDF

 

Waarop moet ik letten als ik een nooddouche installeer?

  • Plaats de nooddouche in de onmiddellijke omgeving van de risicozone.
  • Gebruik signalisatie zodat uw douche zichtbaar is.
  • Organiseer interne oefeningen zodat iedere werknemer de locatie van uw oog- en/of nooddouches kent 
  • Bepaal samen met een medisch deskundige de ideale temperatuur (doorgaans lauw water maar sommige situaties vragen koudere of warmere temperaturen).
 

Wij installeren uw veiligheidsdouche!


CGK beschikt over verschillende montageteams.
Op deze manier kunnen wij instaan voor de installatie en ingebruiksneming van uw douches. Hierbij kunnen wij bovenop het nodige leidingwerk en eventuele isolatie verzorgen. Dit alles wordt uitgevoerd onder één dak.

Richtlijnen i.v.m. nooddouches

De belangrijkste richtlijnen met betrekking tot nooddouches zijn terug te vinden in de Europese normen DIN EN 15154-1 en 2:2006 en Amerikaanse normen ANSI Z3558.1-2004. Ze omschrijven aan welke voorwaarden nooddouches moeten voldoen. 

Richtlijnen i.v.m. nooddouches