Een vraag stellen

Opvangvolume van lekbakken voor gevaarlijke stoffen

De VLAREM II- wetgeving omschrijft in artikel 5.17.3.7 over welk opvangvolume een inkuiping moet beschikken.
Het volledige artikel kunt u vinden op Navigator Wetgeving Leefmilieu, natuur en energie van  de Vlaamse regering

Samenvattend:


1) Opslagplaatsen gelegen binnen beschermde zone of waterwinningsgebied:
In deze zone moet u een volledig opvangvolume voorzien voor alle gevaarlijke stoffen, i.e. 100% van de totale hoeveelheid opgeslagen stoffen.


2) Opslagplaatsen gelegen buiten beschermde zone of waterwinningsgebied 
In deze zone moet u een opvangvolume voorzien van 10% van het totaalvolume dat u wenst te stockeren, maar met een minimale capaciteit gelijk aan 100% van het grootste recipiënt. 
Indien u P1- of P2-producten wilt stockeren, is dat 25% van het totaalvolume maar opnieuw met een minimale capaciteit gelijk aan 100% van het grootste recipiënt. (mits goedkeuring van bevoegde brandweer kan dit teruggebracht worden tot 10%)

Terug