Een vraag stellen

Veiligheidskasten

We verbruiken dagelijks grote hoeveelheden brandbare en/of gevaarlijke (vloei)stoffen. Deze stoffen zijn vaak de oorzaak van brand en kwetsuren. Het komt er dus op aan om alle, in de gebouwen aanwezige producten, correct op te slaan.


CGK biedt u een uitgebreid gamma veiligheidskasten (brandwerende kast, milieukast en zuurkasten) aan zodat u potentieel gevaar de baas blijft. Onze producten worden ontworpen en getest om kwaliteit en betrouwbaarheid te verzekeren en voldoen in alle opzichten aan de toepasselijke codes en reglementeringen.

zuurkasten milieukast brandwerende kast
brandwerende kast milieukast zuurkast
 

Bekijk onze catalogus online

Download de brochure in PDF