Gasflessen mogen niet gelijk waar opgeslagen worden. Rekening houdend met de eigenschappen van de gassen zijn er wettelijke regels voor groepsindeling en de inrichting van de opslagplaats voor gasflessen.

Groepsindeling gassen

De samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen worden ingedeeld in 4 groepen, gebaseerd op hun hoofdkenmerk. De VLAREM II- wetgeving refereert steeds naar die groepen. Het is dus belangrijk ook deze te inventariseren naar type en groep waartoe ze behoren:

 1. Ontvlambare gassen, omvattende:
  1. gassen die alleen ontvlambaar zijn (F): bv. acethyleen, propaan, butaan
  2. ontvlambare giftige (F en T) of ontvlambare schadelijke gassen (F en Xn): bv. koolstofmonoxide (CO), ethyleenoxide (EO)
  3. ontvlambare zeer giftige gassen (F en T+): bv. arsine, fosfine

 2. Giftige gassen, omvattende:
  1. gassen die alleen giftig (T) of schadelijk (Xn) zijn:bv. ammoniak
  2. gassen die alleen zeer giftig (T+) zijn: bv. fosgeen

 3. Oxiderende gassen, omvattende:
  1. gassen die alleen oxiderend zijn (O): bv. zuurstof, lachgas
  2. gassen die ofwel zowel oxiderend als giftig zijn (O en T) ofwel zowel oxiderend en zeer giftig zijn (O en T+): bv. chloor, fluor, stikstofdioxide,..

 4. Andere niet in sub 1° tot en met sub 3° bedoelde gassen: bv. argon, stikstof, helium, krypton, koolstofdioxide (CO²)

In een opslagplaats moet elke groep een aparte zone hebben, rekening houdend met de afstanden die tussen deze groepen gerespecteerd moeten worden.​​​​​​​

Inrichting opslagplaatsen voor gasflessen

 • Als er in een opslagplaats gasflessen uit verschillende gevarengroepen worden gestockeerd, dan dient die opslagplaats verdeeld te worden in verschillende opslagzones, waarbij in elke zone enkel de gassen uit dezelfde gevarengroep mogen worden opgeslagen.
 • Tussen die verschillende opslagzones moeten de minimumafstanden worden gerespecteerd. Bekijk zeker:
 • Als de minimumafstand tussen de groepen gassen nul bedraagt dan mogen deze gassen in eenzelfde opslagzone samen staan.
 • De verschillende opslagzones worden aangegeven door wanden, markeringen op de grond, kettingen of vaste afbakeningen op 1m hoogte.
 • Indien men de veiligheidsafstanden t.o.v. andere gebouwen/opslagplaatsen wil verminderen, kan men een gedeelte van de wanden als veiligheidsscherm uitvoeren.

Gasflessenopslag en Nederlandse wetgeving PGS15

De richtlijn PGS15 geeft richting aan hoe men in Nederland gevaarlijke stoffen moet opslaan. Echter dient elke situatie individueel te worden beoordeeld om na te gaan welke voorzieningen passen en de benodigde veiligheid bieden. Ook bij werkvoorraden en gasflessen aangesloten op een verzamelleiding.

Belangrijke punten uit de PGS15 betreffende gasflessen:

 • De opslag van gasflessen moet bij voorkeur in de buitenlucht plaatsvinden. Daarmee worden drukgolven vermeden die bij inpandige opslag in een gebouw kunnen ontstaan. Bovendien is opslag van gasflessen in de buitenlucht beter bereikbaar voor hulpdiensten.
 • Gasflessen, waarvan de gezamenlijke waterinhoud meer bedraagt dan 125 l, moeten worden opgeslagen in een daarvoor bestemde opslagvoorziening met uitzondering van werkvoorraden, of op een laskar geplaatste gasflessen of gasflessen die zijn aangesloten aan een verzamelleiding die leidt naar een verbruikspunt. De voorschriften zijn ook van toepassing op lege gasflessen met een afsluiter.
 • Staat de opslag van gasflessen tegen de gevel van een gebouw? Dan moet deze wand een WBDBO hebben van ten minste 60 min. Indien de wand meer dan 4 m hoog is, geldt deze eis alleen voor de eerste vier m; indien de wand aan weerszijden van de opslag verder dan 2 m doorloopt, geldt de eis alleen voor de eerste 2 m links en rechts van de opslag.

Questions fréquentes: Hoe en waar sla ik gasflessen op?

Faut-il stocker les bouteilles de gaz vides dans un lieu de dépôt ?

Oui, les bouteilles de gaz vides doivent également être stockées dans leur propre zone de stockage. Ce lieu doit être spécifiquement réservé au stockage et clairement identifié.

Est-il permis de stocker les bouteilles de gaz sous un simple abri ?

Non, les endroits de stockage doivent être fermés et inaccessibles à toute personne non autorisée. Les bouteilles de gaz doivent uniquement être accessibles pour le personnel autorisé.

A quoi faut-il être attentif lors de l’achat d’un dépôt ouvert ?
 • Le sol doit être réalisé dans un matériau résistant et imperméable de manière à assurer la stabilité des récipients.
 • La dalle en béton ou le conteneur doit être pourvu d’un sol plat.
 • Le niveau du sol ne peut être inférieur à celui du terrain environnant.
 • Il ne peut y avoir aucune ouverture, fente ou trou.
 • Le toit (si le lieu d’entreposage en comporte un) doit être réalisé dans un matériau ininflammable. Il peut être composé de maximum 20 % d’un matériau transparent et autoextinguible.
 • Les matériaux composant les parois sont ininflammables.​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​
Est-il permis d’installer des conduites de gaz jusque dans le lieu de stockage ?

Non, les activités de transvasement sont interdites dans les lieux de stockage. Sinon, il ne s’agit pas réellement d’un lieu de stockage. Seul le stockage passif est autorisé.

Deze website maakt gebruik van cookies

Stel hieronder uw voorkeuren in. Meer info vindt u terug in onze privacy policy.