Wat zijn vloeistofbarrières?

Simulatie van de werking van een vloeistofbarrière

Onze barrières zijn een vloeistofdicht systeem die het intern verkeer van personen en voertuigen niet storen. Wanneer er een lek of brand is sluiten de barrières. Bij bluswerken verhinderen deze barrières dat verontreinigd bluswater of gevaarlijke producten in de riolering of in de onverharde bodem terechtkomen. Vloeistofbarrières worden vaak gebruikt voor:

 • Opvang van bluswater
 • Inkuipen van gevaarlijke vloeistoffen in stockageruimtes (al dan niet met rekken) waar men chemische producten overtapt
 • Industriële bescherming tegen overstromingen voor bedrijven, opslagplaatsen, ondergrondse parkings
 • ...

CGK staat in voor de analyse, productie, levering, installatie en onderhoud van alle toepassingen voor bluswateropvang.

Het gebruik van manuele of automatische vloeistofbarrières (waterschotten/vloeistofdrempels) voor de opvang van lekken, verontreinigd bluswater of water van sprinklerinstallaties in bedrijfsgebouwen komt meer en meer voor. De barrières of waterschotten maken het mogelijk om reeds bestaande gebouwen die dienst doen als opslagruimte of productieruimte volgens de huidige milieunormen uit te rusten. Ook in de ontwerpfase van nieuwbouw wordt steeds meer rekening gehouden met vloeistofbarrières.

Hoe bluswater opvangen?

Bij industriële gebouwen kunnen volgende vormen van bluswateropvang aanwezig zijn:

 • ondergronds bufferbekken,
 • schotten aan deuren en poorten die dicht gaan, ook wel vloeistofbarrières genoemd,
 • tijdelijke opslag in rioleringsstelsel mits gebruik van rioolafdichters,
 • hellingen in opslagplaatsen of loskaaien.

Al deze opvanginrichtingen moeten een  vloeistofdichte vloer  hebben.

Voordelen van vloeistofbarrières?

 • Geen torenhoge kosten voor bodemsanering
 • Geen vervuiling van rondomliggende gronden
 • Geen vervuiling van de openbare wateren
 • Geen bouwkundige werken bij het installeren van de barrières
 • Aangezien men gebruik maakt van bestaande faciliteiten kunnen grote besparingen gerealiseerd worden

Types barrières

Conform wetgeving en keuringen

Wereldwijd heeft CGK al duizenden barrières geïnstalleerd, allen gefabriceerd en goedgekeurd volgens de Duitse richtlijnen VDS n°G6080001. Onze barrières zijn conform CE et TÜV (DIN EN ISO 9001 nr. v/h certificaat 151009651) en de installatie gebeurt door techniekers die conform TÜV werken. Er is een FM keur op diverse types.

Meer tips & wetgeving vind je onderaan deze webpagina.

Kwaliteitsvol product

 • Productie op maat
 • Installatie gebeurt door de fabrikant
 • Geproduceerd met materialen en accessoires van hoge kwaliteit
 • De barrières worden aangepast naargelang de toepassing (binnen/buiten, specifieke chemische producten, ...) Het barrièrelichaam bestaat uit aluminium - de geleidingsprofielen uit staal 37.2 - epoxy gelakt
 • De dichtingen uit EPDM of VITON (optioneel) zijn bestand tegen het merendeel van de chemische producten.

Veelgestelde vragen: Wat moet ik weten over bluswateropvang en vloeistofbarrières?

Zijn deze vloeistofbarrières ook brandwerend?

De brandwerendheid van een standaard vloeistofbarrière is niet hoog: 15 minuten bij 200 graden Celsius. Er bestaan ook FM gekeurde barrières die 30 minuten lang 1000 graden Celsius kunnen weerstaan. Herkenningsklasse FM = 4985.

Tips & wetgeving

Bluswateropvang en wetgeving VLAREM II (B) en PGS15 (NL)

De vloeistofbarrières van CGK zijn conform de Belgische, Nederlandse en Europese wetgeving. Om zoveel mogelijk potentieel vervuild bluswater op te vangen moet men zoveel mogelijk verzamelen op het terrein zelf. Onze vloeistofbarrières zijn het ideale middel om het vervuilde water in te kuipen op voorwaarde dat de vloer en muren ook vloeistofdicht zijn.

Onze systemen zijn conform VLAREM II en PGS15.

Wetgeving in Nederland

 • PGS 15:2016 en NFPA 30:2015 maken onderscheid tussen enerzijds product- en bluswateropvang en anderzijds voorzieningen die voorkomen dat brandende vloeistof naar aangrenzende opslagvakken kan uitstromen.
 • In de PGS14 – die in 2017 is gepubliceerd – wordt een handreiking gedaan om de PGS15 verder uit te leggen.
 • Om te voorkomen dat vloeistoffen naar aangrenzende opslagvakken kunnen uitstromen worden vloeistofbarrières (Slagboom – of guillotine principe ) genoemd als oplossing.
 • Naast vloeistofbarrières in verschillende maten en toepassingen om te voorkomen dat de vloeistof zich verplaats over de opslagvakken zijn er ook oplossingen om het riool te sluiten in geval van calamiteiten.

Deze website maakt gebruik van cookies

Stel hieronder uw voorkeuren in. Meer info vindt u terug in onze privacy policy.