Een opslag- of milieucontainer maakt het voor de gebruiker mogelijk gevaarlijke en/of brandbare producten veilig en conform de normen te stockeren.

De keuze voor een bepaald type container is in eerste instantie afhankelijk van het gebruik:

 • als de gevaarlijke producten met een heftruck in de container worden geplaatst en er geen kleinere verpakkingen ‘gepickt' moeten worden, dan vormen de niet-betreedbare opslagcontainers de ideale oplossing.
 • indien je vaak over kleine hoeveelheden producten en dus kleinere verpakkingen beschikt, kies je best voor een betreedbare opslagcontainer.

Indien gewenst kan CGK beide types containers ook in thermisch geïsoleerde of brandwerende uitvoering leveren. Zo kan je jouw producten vorstvrij en brandwerend opslaan.

Voordelen van een opslagcontainer

In vergelijking met de opslag binnen in gebouwen zijn oplossingen voor buitenopslag veel voordeliger. De wetgeving stelt namelijk bijzondere eisen aan binnenopslag zoals ventilatie en brandbescherming. Deze factoren zorgen vaak voor hoge kosten.

Nog voordelen van opslagcontainers voor buitenopslag zijn:

 • geen bouwkundige ingrepen om een lokaal in bestaande gebouwen aan te maken.
 • opslagcontainers kunnen steeds leeg worden verplaatst, mocht dat door uitbreiding nodig zijn.
 • geen bouwvergunning nodig. We adviseren wel een melding bij de dienst Ruimtelijke Ordening.
 • ze zijn specifiek voor opslag van gevaarlijke stoffen gebouwd. De constructie is getest en/of gecertificeerd.

Wist je dat het bij CGK ook mogelijk is om een opslagcontainer te huren in plaats van te kopen?

Veelgestelde vragen: Wat moet ik weten over opslag in containers?

Wanneer moet mijn opslagcontainer brandwerend zijn?

Opslagcontainers moeten brandwerend zijn wanneer je licht-ontvlambare vloeistoffen (groep 1) wenst op te slaan binnen, tegen of buiten bedrijfsgebouwen,
Er zijn weliswaar situaties waarin een standaardcontainer eveneens toegelaten is:

 • bij gebruik van een veiligheidsscherm.
  bvb. de muur van het gebouw is vervaardigd uit betonpanelen of uit materiaal met een bepaalde brandweerstand
 • de container wordt op een veilige afstand van bedrijfsgebouwen en/of de perceelgrens geplaatst.
  Regel hier is min. 10m afstand tot bedrijfsgebouwen en min. 5m van de perceelgrens.
Welk opvangvolume moet mijn opslagcontainer hebben?

Ook hier geldt de regel die beschreven staat in artikel 5.17.7.3 van VLAREM II

Samenvattend:

 1. opslagplaatsen gelegen binnen beschermingszone en/of waterwinningsgebied:
  In deze zone moet je een volledig opvangvolume voorzien voor alle gevaarlijke stoffen, m.a.w. 100% van de totale hoeveelheid opgeslagen stoffen dient opgevangen te worden.
 2. opslagplaatsen gelegen buiten waterwinningsgebied of beschermde zone:
  Hier moet je een opvangvolume voorzien van 10% van het totaalvolume producten dat u wenst te stockeren.
  De container moet wel minimum 100% van het grootste recipiënt kunnen opvangen.
  Bij ontvlambare producten moet je 25% van het totaalvolume kunnen opvangen. Ook hier moet de container minimum 100% van het grootste recipiënt kunnen opvangen.
Moet een opslagcontainer thermisch geïsoleerd zijn?

Het is geen verplichting. Maar sommige producten verliezen hun kenmerken of zijn onbruikbaar voor gebruik als ze onderhevig zijn aan vorst of te hoge temperaturen.
In die gevallen kies je best voor een thermisch geïsoleerde container met verwarming en/of koeling.
Weet dat onze brandwerende containers steeds geïsoleerd zijn.

Mogen al mijn producten samen in één milieucontainer?

Nee, je kan niet zomaar alle producten bij elkaar stockeren.

Het is aangewezen dat je weet om welke producten het precies gaat en met welke stoffen ze al dan niet in aanraking mogen komen.
Dat geldt voor opslag in opvangbakken, veiligheidskasten, opslagcontainers, enz.
Naast aparte recipiënten moeten tussen verschillende gevaargroepen bepaalde afstanden gerespecteerd worden, raadpleeg hier de afstandstabel.

Tip: je maakt het best een inventaris van de verschillende productgroepen.

Deze website maakt gebruik van cookies

Stel hieronder uw voorkeuren in. Meer info vindt u terug in onze privacy policy.