Een gaswasser is in principe een reinigingsinstallatie voor schadelijke gassen. Producten als zoutzuur (HCl), azijnzuur en ammoniak (NH3) dampen sterk bij omgevingstemperatuur en zijn schadelijk voor mens en omgeving. Een gaswasser neutraliseert deze dampen nadat ze uit de tankontluchting komen.

Gaswasser actieve
Gaswasser actieve

Wat moet ik weten over de installatie van een gaswasser?

De techniek van gaswassing kan toegepast worden voor veel emissies (gasvormig). De gaswasser brengt een gasstroom intensief in contact met een bepaalde vloeistof met als doel bepaalde componenten uit het gas door de vloeistof te laten opnemen.

Gaswassing wordt ook wel absorptie genoemd en is dus in feite de overgang van componenten van de gasfase naar de vloeistoffase. Aan de hand van een diepgaande analyse installeren we dergelijke gaswassingsystemen.

Gaswassers maken gebruik van een stof die dampen absorbeert: water, actieve kool, basen, biofilters… Afhankelijk van het debiet, raakt de stof echter verzadigd waardoor vervanging of regeneratie nodig is.

Welke types gaswassers bestaan er?

Er zijn verschillende soorten gaswassers. Ze gebruiken allemaal een stof die het gas (damp) absorbeert: water, actieve kool, basen, biofilters, enz.
Op de lange termijn wordt deze stof relatief verzadigd, afhankelijk van het debiet. Vervanging of regeneratie is daarom noodzakelijk.

Passieve gaswasser

De passieve gaswasser bestaat uit een tankje dat meestal met water gevuld is. De chemisch beladen lucht wordt doorheen het water geleid en zorgt er zo voor dat de lucht geneutraliseerd wordt. Doorheen de aansluiting in het dak kan de lucht de gaswasser verlaten. Deze wasser kan ingezet worden bij HCl, azijnzuur…

Een groot voordeel van een passieve gaswasser is zijn eenvoud: enkel op regelmatige basis moet de vloeistof ververst worden, dus er is geen pomp of sturing nodig. De vloeistof kan wel bevriezen, maar dat kan je gemakkelijk vermijden door deze te lozen in de winter, tracing en isolatie of glycol toe te voegen aan het water.

Het verontreinigde water dient verwerkt te worden door een afvalwaterzuivering of kan gebruikt worden in een bepaald proces. Het waterverbruik hangt voornamelijk af van de oplosbaarheid van het te wassen medium, de geurdrempel en de te verwerken debieten.

Actieve gaswasser

Actieve gaswassers excelleren vooral bij hogere debieten of specifieke producten. De lucht komt onderaan de kolom binnen, terwijl sproeiers bovenaan reinigingsvloeistof vernevelen. Lucht en vloeistof stromen dus tegen elkaar, waardoor de vuile lucht wordt gewassen. Actieve wassers kunnen met elke stof overweg (HCl, azijnzuur, NH3, HNO3, HF of SO2). Idem voor de reinigingsvloeistof, van water tot basen en zuren.

Actieve wassers blijven ook volledig atmosferisch, met minder kans op overdruk door bevroren vloeistof. Het verbruik van water en reinigingsproduct ligt wel hoger. Ook deze vloeistoffen gaan door de waterzuivering of worden nog in een ander proces gebruikt.

Filter als gaswasser

Gaswasser filter
Gaswasser filter

Als eenvoudig alternatief kan er ook een filter op de ontluchtingsopening van de tank geplaatst worden. Dat is een kunststof of inox behuizing gevuld met bindmiddel zoals kalkhydraat en actieve kool die de schadelijke dampen neutraliseren. Hier zijn er ook mogelijkheden om de lucht te drogen of te steriliseren.

Gaswasser(s) nodig in jouw bedrijf?

Krijg meer informatie of vraag een vrijblijvende offerte aan.

Tips & wetgeving

Heb ik een gaswasser nodig?

De noodzaak tot een gaswasser hangt af van de productvluchtigheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid ... Maar ook de dampspanning speelt een rol: hoe hoger de spanning, hoe sneller het product verdampt. Om de lucht 100% te zuiveren houdt het wasserontwerp rekening met allerlei factoren:

  • Zit de wasser op de tankontluchting? Dan voorzie je best een onder- of overdrukbeveiliging op de tank.
  • Een dampspanning van 13,3 kPA bij 35 °C? Dan is een gaswasser verplicht, zie ook 5.17.4.1.9 in Vlarem II.
  • Tot slot is er de relatieve dichtheid van het verzadigd damp- of luchtmengsel bij 20 °C. Ligt ze tussen 0,9 en 1,1? Dan mengen de dampen zich makkelijk met lucht, ze lossen dus op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Stel hieronder uw voorkeuren in. Meer info vindt u terug in onze privacy policy.