Alle werkplaatsen waar een risico heerst om in contact te komen met gevaarlijke stoffen, al is het in een kleine hoeveelheid, moeten in principe uitgerust worden met een nooddouche en/of oogdouche. Deze gevaarlijke stoffen kunnen zuren of basen zijn, maar ook vaste stoffen (stof, poeder) kunnen een gevaar vormen.

Nooddouche tegen (chemische) brandwonden
Nooddouche tegen (chemische) brandwonden

Waarom nooddouches of oogdouches plaatsen?

Wanneer een chemische of gevaarlijke stof in aanraking komt met de huid of de ogen, is het belangrijk dat de aangetaste plekken overvloedig gespoeld kunnen worden met water. Zo vermijd en beperk je verwondingen zoals (chemische) brandwonden.

Nooddouches en oogdouches komen in uiteenlopende sectoren voor:

 • Grootkeukens - keukens, staalsmelterijen, glassmelterijen, ...
 • Chemische industrie, procesindustrieën, laboratoria, ...
 • Alle industrieën m.b.t. gevaarlijke stoffen: papierindustrie (bleken), textiel, oppervlaktebehandeling (beits - ontvettingsvloeistoffen), wasserijen, ...
 • Houtnijverheid, betonindustrie, ververijen, voeding, ...

Oogdouches: hoe gebruik je ze?

Bij aantasting: Spoel de ogen minimaal 15 minuten.
Bij aantasting: Spoel de ogen minimaal 15 minuten.

Wanneer chemische of andere gevaarlijke stoffen in iemand zijn oog terechtkomen, is het belangrijk dat de persoon in kwestie zo snel mogelijk zijn of haar ogen uitspoelt. De snelste en makkelijkste oplossing hiervoor is met een oogdouche.

 • Activeer de oogdouche met behulp van de hendel.
 • Buig over de oogdouche heen en plaats de ogen boven de sproeikoppen.
 • Spoel de ogen minimaal 15 minuten.

Naast de aankoop en levering voorziet CGK ook in de installatie en onderhoud van de oogdouches en nooddouches.

Tips & wetgeving

Plaatsing nooddouches

Over de locatie van de nooddouches en oogdouches in je bedrijf volg je het best deze richtlijnen:

 • Plaats de nood- en oogdouche binnen 10 seconden of maximaal 30 meter lopen van de risicozone, bij sterke zuren en bijtende stoffen maximaal 3 meter van de risicozone.
 • Installeer de nood- en oogdouche op een goed bereikbare plaats en niet boven doorgangen, deuren, trappen en in vluchtwegen
 • Nooddouche en oogdouche moeten voorzien zijn van correcte, goed zichtbare signalisatie en met markering van een universeel herkenningsbord.

Installatietips nood- en oogdouches

 • Installeer de nooddouche/oogdouche bij voorkeur op een (doorstromend) waterleidingsnet.
 • We raden aan om de nooddouche/oogdouche aan te sluiten op een alarmsysteem, zodat bij gebruik een signaal wordt gegeven. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van een stromingsschakelaar
 • Het water van een oogdouche bedraagt in ideale omstandigheden tussen de 15 en 37°C.
  • > 37 °C: kans op schadelijke interactie van de chemicaliën met ogen/huid
  • < 15 °C: kans op koelend effect - hypothermie
 • Bij het spoelen van de ogen moeten beide handen vrij zijn om de oogleden te spreiden.
 • Bescherm je buitenopstelling tegen vorst.

Belangrijk: Organiseer interne oefeningen zodat iedere werknemer de locatie van de oogdouches en/of nooddouches kent. Bepaal ook samen met een medisch deskundige de ideale temperatuur (doorgaans lauw water, maar sommige situaties vragen koudere of warmere temperaturen).

Deze website maakt gebruik van cookies

Stel hieronder uw voorkeuren in. Meer info vindt u terug in onze privacy policy.